Descripció: 

Si sou un col·lectiu, amb un mínim 20 persones interessades en aprofundir en la lluita noviolenta podeu sol·licitar una formació, taller, sessió, jornada..

Adreceu-vos amb antelació a info @ lluitanoviolenta.cat

Lloc: 
Qualsevol lloc