Com preparar-se

Qualsevol lluita noviolenta per a un objectiu veritable requereix formació i entrenament.

Els diferents tipus de lluita - electoral, armada, noviolenta,... - tenen estratègies, actituds i accions pròpies, diferents de les altres. Totes elles s'han de conèixer, estudiar i practicar.

Aquí trobaràs diferents iniciatives, promogudes per diferents col·lectius, que ofereixen eines, recursos, sessions, escoles... per ajudar a la formació de persones i grups que vulguin conèixer els secrets de la lluita noviolenta, allò que ha permès i permet a milers, milions de persones arreu del món afrontar amb intel·ligència les més grans injustícies o reclamar drets emergents o vulnerats.